Twenthe Plein 1D

7607 GZ Almelo

0546 - 78 45 45

Toets 1 voor spoed

8:00 - 17:00

Maandag t/m vrijdag

Praktijkondersteuners

De praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) Esther Smit en Ingrid Hindriks hebben een medische opleiding gedaan die met name is gericht op het verlenen van chronische zorg. 

Onze praktijkondersteuner houdt spreekuur voor patiënten met risicofactoren voor hartvaatziekten zoals hoge bloeddruk en suikerziekte. Daarnaast houdt zij spreekuur voor patiënten met longziekten, zoals astma en COPD. Patiënten kunnen terecht voor medicatie controles. Ook kan de praktijkondersteuner u begeleiden bij het stoppen met roken. 

Tenslotte heeft de praktijkondersteuner een rol in de zorg voor ouderen. Ze doet huisbezoeken voor bijvoorbeeld wondverzorging, geheugentesten of voor het verlenen van de hierboven genoemde zorg als een oudere niet meer mobiel is.  

De praktijkondersteuner-GGZ, José van der Plas en Wim Lammers zijn ook in de praktijk werkzaam. U kunt door uw huisarts naar hen verwezen worden wanneer er sprake is van (dreigende) psychische problemen. Voorbeelden hiervan zijn: overbelasting, problemen in de thuissituatie, relatieproblemen, assertiviteitsproblemen, eenzaamheidsproblemen, rouw,  angst- of depressieve klachten en klachten na een ingrijpende gebeurtenis.

De POH-GGZ  is er voor alle leeftijdsgroepen. In eerste instantie, probeert deze samen met u, in een eerste gesprek uw klachten op een rij te zetten en te kijken, welke factoren meegespeeld hebben in het ontstaan en van uw klachten. Ook probeert deze samen met u helder te krijgen, wat er volgens u moet gebeuren om uw klachten te verminderen zodat u zich weer prettiger gaat voelen. In veel gevallen kan dit middels een aantal gesprekken binnen de huisartsenpraktijk. Soms is het echter zo, dat de problematiek elders beter behandeld of begeleid kan worden (bijvoorbeeld door een psycholoog of het Algemeen Maatschappelijk Werk). Mocht een verwijzing beter lijken, dan gebeurt dat natuurlijk altijd in overleg met u. 

U kunt ook bij mevrouw van der Plas terecht voor Verslavingszorg. Gebruikt u (te veel) alcohol, drugs of pijnstillers en u wilt dit graag minderen of stoppen, maak dan een afspraak met haar via de assistente. Zij kan u hierin deskundig begeleiden, met hulp gaat het makkelijker. 

Ook wanneer u al langere tijd medicatie slikt, die verband houdt met psychische klachten (bijvoorbeeld slaapmedicatie, anti-depressiva of rustgevende medicatie) en hier me wilt stoppen (afbouwen), kan een gesprek met haar nuttig zijn. 

Praktijkondersteuner-Jeugd Carina Jacobs werkt als Praktijkondersteuner Jeugd in onze praktijk. De POH-Jeugd heeft ruime ervaring in de jeugdhulpverlening. Zij ondersteunt kinderen/jongeren en hun ouders na verwijzing door de huisarts bij verschillende hulpvragen, zoals onhandelbaar, onzeker of angstig gedrag, eetproblemen, onduidelijke lichamelijke klachten, lusteloosheid of middelengebruik. De POH-Jeugd zorg voor probleemverheldering, advies of begeleiding.  

Intaker gemeente, Yvonne Kempers. Zij is sociaal werker en weet de weg te bewandelen binnen de gemeente. Zij kan verwijzingen doen naar schuldenspecialisten, instanties, subsidies en kijkt naar mogelijkheden die de gemeente kan bieden. Ze helpt bij conflicten thuis of met anderen, schulden, eenzaamheid bij ouderen, problemen met huur, op zoek naar werk, moeite met contacten leggen, of zorgen om kinderen.

De begeleiding van de praktijkondersteuners valt onder de basisverzekering.