Twenthe Plein 1D

7607 GZ Almelo

0546 - 78 45 45

Toets 1 voor spoed

8:00 - 17:00

Maandag t/m vrijdag

Medewerkers

Huisartsen

  • drs. J.A. Kwee
  • drs. S.M. Meijer
  • drs. W. Busch
  • drs. C.Y. Braam
  • drs. H.I. Uslu
  • drs. S. Stobbelaar (in opleiding)

 

Assistenten
Amy, Florien, Jane, Marloes en Myrna.
Bij de assistentes kunt u met veel medische en praktische vragen terecht. Zij hebben ook een eigen spreekuur op afspraak. Onder andere: hechtingen verwijderen, oren uitspuiten, uitstrijkjes maken, wratten aanstippen, urineonderzoek en toedienen van injecties.

Physician Assistant (in opleiding)
Shantie Oogink.
De PA in opleiding volgt een speciale medische opleiding en wordt binnen de praktijk door de huisartsen begeleid. De PA in opleiding heeft te zijner tijd ook zelfstandig contact met patiënten, uiteraard onder supervisie van de huisarts.

Verpleegkundig Specialist (VS)
Alexander van Balen.
De VS heeft een speciale medische opleiding gevolgd en doet zelfstandig spreekuur. Zo nodig kan hij altijd overleggen met de huisarts.

Praktijkondersteuners
Ingrid Hindriks en Esther Smit.
De begeleiding van de praktijkondersteuners valt onder de basisverzekering.
Praktijkondersteuners Somatiek en Ouderen. Zij zijn gespecialiseerd verpleegkundigen die chronisch zieke patiënten begeleiden. Zoals patiënten met suikerziekte en longproblemen en zij verlenen speciale zorg aan ouderen.

Praktijkondersteuners GGZ
José van der Plas en Wim Lammers.
Zij begeleiden mensen met milde psychische of sociaal maatschappelijke klachten.

Praktijkondersteuner Jeugd
Carina Jacobs.
Zij heeft ruime ervaring in de jeugdhulpverlening. Zij ondersteunt jeugd en hun ouders na verwijzing door de huisarts bij verschillende hulpvragen.

Intaker gemeente 
Yvonne Kempers.
Zij is sociaal werker en weet de weg te bewandelen binnen de gemeente. Zij kan verwijzingen doen naar schuldenspecialisten, instanties, subsidies en kijkt naar mogelijkheden die de gemeente kan bieden. Ze helpt bij conflicten thuis of met anderen, schulden, eenzaamheid bij ouderen, problemen met huur, op zoek naar werk, moeite met contacten leggen, of zorgen om kinderen.