Twenthe Plein 1D

7607 GZ Almelo

0546 - 78 45 45

Toets 1 voor spoed

8:00 - 17:00

Maandag t/m vrijdag

Medewerkers

Huisartsen

  • drs. J.A. Kwee
  • drs. S.M. Meijer 
  • drs. W. Busch
  • drs. J. Eidhof


Assistenten

Florien, Isabelle, Jenny, Lisanne en Myrna.
Bij de assistentes kunt u met veel medische en praktische vragen terecht. Zij hebben ook een eigen spreekuur op afspraak. Onder andere: hechtingen verwijderen, oren uitspuiten, uitstrijkjes maken, wratten aanstippen, urineonderzoek en toedienen van injecties.

Mariska Zuur is regie-assistente en is aanspreekpunt voor de assistentes en denkt me over kwaliteitsverbeteringen in ons medisch centrum.

Mike Kolk is aangetrokken en zal tijdelijk het assistententeam ondersteunen.

Physician Assistant (PA)

Jan Karel Kunst.
De PA heeft een speciale medische opleiding gevolgd en doet zelfstandig spreekuur. Zo nodig kan hij altijd overleggen met de huisarts. Voor meer informatie over het werk van een PA kunt u een folder afhalen in de praktijk.

Verpleegkundig Specialist (VS)

Alexander van Balen.

De VS heeft een speciale medische opleiding gevolgd en doet zelfstandig spreekuur. Zo nodig kan hij altijd overleggen met de huisarts.

Praktijkondersteuners

Ingrid Hindriks en Esther Smit.

De begeleiding van de praktijkondersteuners valt onder de basisverzekering.
Praktijkondersteuners Somatiek en Ouderen. Zij zijn gespecialiseerd verpleegkundigen die chronisch zieke patiënten begeleiden. Zoals patiënten met suikerziekte en longproblemen en zij verlenen speciale zorg aan ouderen.

Praktijkondersteuners GGZ

José van der Plas en Wim Lammers.
Zij begeleiden mensen met milde psychische of sociaal maatschappelijke klachten.

Praktijkondersteuner Jeugd

Renske Wiegerink.

Zij heeft ruime ervaring in de jeugdhulpverlening. Zij ondersteunt jeugd en hun ouders na verwijzing door de huisarts bij verschillende hulpvragen. 

Intaker gemeente 

Yvonne Kempers.

Zij is sociaal werker en weet de weg te bewandelen binnen de gemeente. Zij kan verwijzingen doen naar schuldenspecialisten, instanties, subsidies en kijkt naar mogelijkheden die de gemeente kan bieden. Ze denkt mee bij conflicten thuis of met anderen, schulden, eenzaamheid bij ouderen, problemen met huur, op zoek naar werk, moeite met contacten leggen, of zorgen om kinderen.