Twenthe Plein 1D

7607 GZ Almelo

0546 - 78 45 45

Toets 1 voor spoed

8:00 - 17:00

Maandag t/m vrijdag

Gegevensuitwisseling

Inzien van uw patiëntengegevens op de huisartsenpost, apotheek en ziekenhuis
Voor het inzien van uw dossier op de huisartsenpost, de apotheek en het ziekenhuis is het nodig dat u toestemming aan uw huisarts geeft om uw patiëntengegevens elektronisch ter inzage beschikbaar te stellen. Hieronder treft u een korte uitleg over het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens.

Goede medische zorg
Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar in de spreekkamer van een andere (huis)arts, een onbekende apotheek of bij de huisartsenpost terecht komen. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste patiëntengegevens kan inzien. Een arts kan dan bijvoorbeeld nagaan welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Zo krijgt u direct de juiste zorg. Daarom willen zorgverleners (zoals huisartsen, apotheken, huisartsenpost en ziekenhuizen) graag patiëntengegevens met elkaar kunnen delen, voor een completer beeld van uw medische situatie. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie. Uw zorgverlener stelt uw patiëntengegevens alleen elektronisch beschikbaar als u daar vooraf toestemming voor geeft. En andere zorgverleners mogen deze alleen raadplegen als zij de gegevens bij de zorgverlening van u nodig hebben.

Noodzakelijke gegevens
Alleen de noodzakelijke patiëntengegevens worden beschikbaar gesteld als u toestemming geeft. Hierbij gaat het om personalia (naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht). Dan weet een zorgverlener zeker dat de gegevens bij u horen. Daarnaast gaat het om belangrijke gegevens over uw gezondheid, bijvoorbeeld medicijngegevens, allergieën, waar u de laatste 2 jaar voor behandeld bent, laboratoriumwaarden en uitslagen van onderzoeken.

Mocht u dit nog niet hebben doorgegeven dan kunt u bij de assistente doorgeven of u wel of niet toestemming geeft voor inzage.

WWW.IKGEEFTOESTEMMING.NL – ELEKTRONISCH MEDISCHE GEGEVENS DELEN

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).

Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u hieronder het filmpje bekijken van VZVZ.

Toestemming geven
Maakt uw huisarts of apotheek gebruik van het LSP? Dan zal hij of zij u om toestemming vragen om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na uw toestemming meldt uw zorgverlener uw gegevens aan bij het LSP door uw burgerservicenummer (BSN) door te geven.

Gegevens opvragen
Een andere zorgverlener kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Het LSP zoekt aan de hand van uw Burgerservicenummer welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben gesteld. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien. In het netwerk staat alleen uw BSN vermeld en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.

Regionaal
Het LSP is opgedeeld in ongeveer veertig regio’s. Alle huisartsenposten, huisartsen en apotheken, die gebruikmaken van het LSP, zijn ingedeeld in één van deze regio’s en kunnen zich eventueel bij een andere regio aansluiten. Binnen zo’n regio wisselen zorgverleners gegevens met elkaar uit. Voor ziekenhuizen is een uitzondering gemaakt. Zij hebben vaak patiënten die uit meerdere regio’s komen en kunnen daarom met meerdere regio’s gegevens uitwisselen. Patiënten merken in principe niets van de regio-indeling, tenzij ze ook bij zorgverleners uit andere regio’s komen. Dan kan het voorkomen dat gegevens niet kunnen worden opgevraagd. Via de regio-indeling kunt u zien in welke regio of regio’s uw zorgverlener gegevens kan uitwisselen.

Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor mondeling toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt. Daarnaast kunt u het formulier uitprinten, invullen en inleveren bij uw zorgverlener. Ook kunt u uw toestemming online regelen op www.ikgeeftoestemming.nl. Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Wilt u het toestemmingsformulier invullen en uitprinten? Klik hieronder voor uitgebreide informatie over Ik geef toestemming.

Meer weten over Ik geef toestemming? Klik hier voor uitgebreidere informatie over Ik geef toestemming. U wordt vervolgens doorverwezen naar de naar officiële website van De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).