Twenthe Plein 1D

7607 GZ Almelo

0546 - 78 45 45

Toets 1 voor spoed

8:00 - 17:00

Maandag t/m vrijdag

Doktersassistenten

De doktersassistenten hebben een veelomvattende taak, waarvoor zij een speciale medische opleiding hebben gevolgd. Zij zorgen ervoor dat de organisatie van onze praktijk zo goed mogelijk verloopt en dat de patiënten laagdrempelig terecht kunnen met vragen. Bovendien dragen ze zorg voor een constante bereikbaarheid voor spoedgevallen. Dit doen zij door tijdens het telefoongesprek uw klachten uit te vragen, dit noemen we triage. Daarmee bepalen zij, zo nodig in overleg met de huisarts, hoe snel u gezien moet worden en hoeveel tijd er gepland wordt. Daarnaast hebben ze hun eigen spreekuur voor de volgende diensten:

  • bloeddrukmetingen
  • suikercontroles
  • urineonderzoek
  • hechtingen verwijderen
  • wratten aanstippen
  • oren uitspuiten
  • uitstrijkjes
  • toediening van injecties
  • het verbinden van wonden.


Voor deze zaken kunt u direct met de assistente een afspraak maken via het praktijktelefoonnummer.

Naast de bovenstaande taken houden de assistentes ook hart- en vaatziekte preventie spreekuur. Alle mensen die medicijnen gebruiken voor een hoge bloeddruk en/of een hoog cholesterol komen hiervoor in aanmerking. De assistente bespreekt met u wat u zelf kunt doen om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. Het gaat hier met name om advies over uw voeding en beweging, maar ook stoppen met roken helpt om dit risico te verkleinen.